Contact Us

Address: Southeast University Education Foundation, No.2 Sipailou, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, P. R. China

Zip code: 210096

Tel: 0086-25-83792305

       0086-25-93790028

Fax: 0086-25-83792405

E-mail: seuef@seu.edu.cn