Address: Southeast University Education Foundation, No.2 Sipailou, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, P. R. China


Zip code: 210096


Tel: 0086-25-8379 2305

        0086-25-8379 0028


Fax: 0086-25-83792405


E-mail: seuef@seu.edu.cn